Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej p. p. č. 731/110 a části p. p. č. 1145/1 (nové dle GP 1145/10 a 1145/11) v k. ú. Proboštov u Teplicv souvislosti s připravovanou akci "Odbahnění a sanace rybníka". Touto akcí budou uvedené pozemky dotčené rekonstrukcí. Na předmětných parcelách se nachází odpadní koryto od spodní výpusti a přeliv z rybníka. Tento majetek je ve vlastnictví obce Proboštov.
Požadovaná cena
6006
Platnost do
2020-05-17
Telefon
474636228
E-mail
nedelova@poh.cz
Osoba
Dagmar Nedělová
Útvar
odbor právní a evidence pozemků
Katastrální území
Proboštov u Teplic, Proboštov, okres Teplice