Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemek - pozemková parcela č. 851/7 (druh pozemku: ostatní plocha), která vznikla geometrickým odměřením od původního pozemku - pozemková parcela č. 851/3 (druh pozemku: vodní plocha)
Požadovaná cena
4350
Platnost do
2020-05-20
Telefon
495088870
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Skalka u České Metuje, Česká Metuje, okres Náchod