Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 166/2, zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází část stavby č.p. 73.
Požadovaná cena
970
Platnost do
2020-05-20
Telefon
585711221
E-mail
skroch@pmo.cz
Osoba
Pavel Škroch
Útvar
Závod Horní Morava
Katastrální území
Choryně, Choryně, okres Vsetín