Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
Pozemky Olešnice nad Cidlinou p.č. 897, výměry 617 m2 a p.č. 308/3, výměra 63 m2 oddělena GP 270-141/2019 Olešnice nad Cidlinou z parcely p.č. 308/1. Parcely se nachází na vodním toku a jedná se o protipožární nádrž a mostek pod silnicí obce.
Požadovaná cena
23120
Platnost do
2020-05-25
Telefon
956 953 237
E-mail
renata.odvarkova@lesycr.cz
Osoba
Renata Odvárková
Útvar
LČR,s.p.,ST
Katastrální území
Olešnice nad Cidlinou, Olešnice, okres Hradec Králové