Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 831/5 druh pozemku ostatní plocha o výměře 239 m2 v k.ú. Místo. Na pozemku se nachází torzo předsunuté hradní věže hradu Hasištejn, které je vyhlášeno kulturní památkou.
Požadovaná cena
17930
Platnost do
2020-05-21
Telefon
956 233 109
E-mail
martin.sultys@lesycr.cz
Osoba
Ing. Martin Šultys
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Místo, Místo, okres Chomutov