Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej pozemku p.č. KN 105, ostatní plocha o výměře 615 m2, který vznikl na základě GP č. 879-119/2019 z původního pozemku p.č. KN 105 o výměře 669 m2. Předmětný pozemek se nachází v západní části zastavitelného území obce Albrechtice. Pozemek p.č. KN 105 slouží jako přístupová komunikace k RD č.p. 153,155 a 154 a z větší části je zpevněná asfaltovým povrchem již v horším stavu.
Požadovaná cena
130000
Platnost do
2020-05-21
Telefon
956 199 106
E-mail
miroslav.jacka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Miroslav Jačka
Útvar
LS Vodňany
Katastrální území
Albrechtice nad Vltavou, Albrechtice nad Vltavou, okres Písek