Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej pozemků parc. č. 279/8 o výměře 306 m2, s druhem pozemku trvale travní porost a pozemku parc. č. 279/9 o výměře 12 m2, s druhem pozemku trvale travní porost, Pozemky vznikly na základě geometrického plánu č. 121-267/2019 ze dne 11. 12. 2019 oddělením z původního pozemku parc. č. 279/7, trvale travní porost o výměře 620 m2. Předmětné pozemky se nacházejí na jižním okraji obce Mlynářovice, podél silnice vedoucí na Volary. Pozemky mají přístup ze zpevněné komunikace ve vlastnictví Jihočeského kraje a jsou napojeny pouze na elektřinu, ostatní sítě v místě nejsou.
Požadovaná cena
95082
Platnost do
2020-05-22
Telefon
956928316
E-mail
michaela.klimova@lesycr.cz
Osoba
Michaela Klímová
Útvar
KŘ České Budějovice
Katastrální území
Mlynářovice u Volar, Volary, okres Prachatice