Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. st. 866/1, o výměře 184 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - Velešín, č.p. 438, objekt k bydlení; pozemek parc. č. 713/4, o výměře 615 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha, zapsané na listu vlastnictví č. 743 pro k.ú. a obec Velešín.
Požadovaná cena
2600000
Platnost do
2020-05-26
Telefon
+420724453426
E-mail
Lucie.Balouskova@pvl.cz
Osoba
Lucie Baloušková
Katastrální území
Velešín, Velešín, okres Český Krumlov