Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. st. 866/2, o výměře 200 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - Velešín, č.p. 439, objekt k bydlení; pozemek parc. č. 713/3, o výměře 809 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha, zapsané na listu vlastnictví č. 743 pro k.ú. a obec Velešín.
Požadovaná cena
2800000
Platnost do
2020-05-26
Telefon
+420724453426
E-mail
Lucie.Balouskova@pvl.cz
Osoba
Lucie Baloušková
Katastrální území
Velešín, Velešín, okres Český Krumlov