Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o nově vzniklý pozemek p.č. 161/2 o výměře 68 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemek p.č. 161/3 o výměře 54 m2, druh pozemku ostatní plocha oddělené GP č. 239-248/2019 z původního pozemku p.č. 161, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na LV č. 4 pro k.ú. Město Libavá, obec Město Libavá, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc. Na výše uvedených pozemcích jsou umístěny vrty zásobující vodou dětský tábor provozovaný ZO OS KOVO SIGMA Lutín. Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, vodoprávní úřad vydal pro ZO OS KOVO SIGMA Lutín povolení k nakládání s pozemními vodami.
Požadovaná cena
3072
Platnost do
2020-05-27
Telefon
703 154 614
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Předměstí u Města Libavá, Libavá, okres Olomouc