Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o nově vzniklý pozemek p.č. 3716/2 o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha, oddělený GP č. 3655-139/2019 z původního pozemku p.č. 3716/1, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na LV č. 47 pro k.ú. Bruntál-město, obec Bruntál, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. Na výše uvedeném pozemku je umístěna kanalizační přípojka. Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství vydal osvědčení o existenci stavby. O prodej pozemku požádala společnost Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., která má zájem využít kanalizaci pro napojení na nově budovanou ČOV.
Požadovaná cena
11640
Platnost do
2020-05-27
Telefon
703 154 614
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Bruntál-město, Bruntál, okres Bruntál