Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej části pozemku parc.č. 141/1 o výměře 74 m2, nově oddělen GP zak.č. 1112-49/2019 jako pozemek parc.č. 141/5. Pozemek je součástí zahrady sousedního vlastníka pozemku, nachází se na něm živý plot a část zahradního domku na nářadí.
Požadovaná cena
47360
Platnost do
2020-05-28
Telefon
596657304
E-mail
kohutkova@pod.cz
Osoba
Ing. Jana Kohutková
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Starý Bohumín, Bohumín, okres Karviná