Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Geometrickým plánem č. 824-26/2019 pro k. ú. Karviná – Doly (GP) byl z pozemku p. č. 6333/1 oddělen pozemek p. č. 6333/65 o výměře 813 m2 vše v k. ú. Karviná – Doly. Prodávaný pozemek se nachází v areálu Barbora, v k. ú. Karviná - Doly, obec Karviná. Nemovitost je tvořena pozemkem p. č. 6333/65 (dle GP) - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 813 m2 včetně venkovních úprav. Prodávaný pozemek s venkovními úpravami tvoří jednotný funkční celek spolu s nemovitostmi ve vlastnictví budoucího kupujícího. Pozemek p. č. 6333/65 (dle GP) je částečně zpevněn v rozsahu 404 m2. Na pozemku se nachází sloup osvětlení, 12 m2 plotu z ocelových plotových rámů na zděných sloupcích a dva vzrostlé stromy.
Požadovaná cena
229295
Platnost do
2020-05-30
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
Oddělení obchodu
Katastrální území
Karviná-Doly, Karviná, okres Karviná