Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 1265 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2002 m2 a pozemku p.č. 1266 lesní pozemek o výměře 6157 m2, oba v k.ú. Mirovice. S 11/20
Požadovaná cena
234040
Platnost do
2020-06-04
Telefon
956 199 106
E-mail
miroslav.jacka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Miroslav Jačka
Útvar
LS Vodňany
Katastrální území
Mirovice, Mirovice, okres Písek