Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 2142/5 o výměře 64 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. ev. 329, jiná stavba, k. ú. a obec Lančov, na LV č. 654, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
460000
Platnost do
2020-06-06
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Lančov, Lančov, okres Znojmo