Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 337 o výměře 261 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 277, stavba občanského vybavení, k. ú. Martínkovice, obec Martínkovice, na LV č. 153, Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1214270
Platnost do
2020-06-06
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Martínkovice, Martínkovice, okres Náchod