Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st.176 o výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 95, rodinný dům, na LV č. 185, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, Katastrální území Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1120000
Platnost do
2020-06-06
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Domašov u Jeseníka, Bělá pod Pradědem, okres Jeseník