Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 3000/2 o výměře 59 m2, ostatní plocha; pozemek parc. č. 3000/3 o výměře 47 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 393, garáž; pozemek parc. č. 3000/4 o výměře 44 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 394, garáž; pozemek parc. č. 3000/5 o výměře 46 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 395, garáž; pozemek parc. č. 3000/6 o výměře 42 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 396, garáž; pozemek parc. č. 3000/7 o výměře 45 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 397, garáž; vedené na LV č. 1083, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, Katastrální území Český Těšín, obec Český Těšín. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1194410
Platnost do
2020-06-06
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Český Těšín, Český Těšín, okres Karviná