Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MD
Popis
Pozemek se nacházejí v bezprostřední blízkosti železniční zastávky Jakubčovice nad Odrou, v ochranném pásmu dráhy tratě Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou. Pozemek byl oddělen geometrickým plánem č. 608-30/2018 od původního pozemku p.č. 754/1. Součástí pozemku je zpevněná plocha se šotolinovým povrchem, která prakticky slouží k otáčení těžkých nájkladních vozidel přilehlého lomu. Přístup k pozemku je z pozemků jiného vlastníka.
Požadovaná cena
265000
Platnost do
2020-06-08
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Jakubčovice nad Odrou, Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín