Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1221/19 Prodej pozemku p.č. 338/2 , ostatní plocha o výměře 19 m2 k.ú. Dolní Skorošice
Požadovaná cena
3000
Platnost do
2020-06-08
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Dolní Skorošice, Skorošice, okres Jeseník