Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MD
Popis
Pozemek se nachází v obci Fulnek, v blízkosti železniční tratě Suchdol nad Odrou - Fulnek a navazuje na areál železniční stanicel Fulnek. Pozemek p. č. 1708/5, ostatní plocha - ost. komunikace byl oddělen od pozemku p. č. 1708/1, ostatní plocha - dráha geometrickým plánem č. 925-175/2017 v k.ú. Fulnek. Pozemek je nepravidelného čtyřuhelníkového tvaru. Součástí pozemku je zpevněná plocha ze zámkové dlažby, která je investicí obce a je zkolaudována v rámci stavby "Chodníky v lokalitě Fulnek, komunikace pro pěší, lokalita 1-9". Jedná se o sjednocení stavby s pozemkem. Z hlediska územního plánu Obce se pozemek nachází v zóně "Plochy drážní dopravy", v zastavěné zóně obce, v její sídelní části.
Požadovaná cena
10500
Platnost do
2020-06-08
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Fulnek, Fulnek, okres Nový Jičín