Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky parc.č. 903/2(lesní pozemek),903/4(ost.plocha).Jedná se o prodej formou VŘ (S 374/20/150)
Požadovaná cena
39400
Platnost do
2020-06-07
Telefon
956150106
E-mail
marie.chalupova@lesycr.cz
Osoba
Mgr.Marie Chalupová
Útvar
LS Telč
Katastrální území
Nevcehle, Nevcehle, okres Jihlava