Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemek p.č. 5/1 o výměře 624 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL, zapsaný na LV č. 568 pro k.ú. Hrubá Voda, obec Hlubočky, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc. Výše uvedený lesní pozemek p.č. 5/1 v k.ú. Hrubá Voda je pozemek malé výměry.
Požadovaná cena
18825
Platnost do
2020-06-11
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Hlubočky, Hlubočky, okres Olomouc