Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemek p.č. 249/6 o výměře 334 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL, zapsaný na LV č. 45 pro k.ú. Lučice na Moravě, obec Bělotín, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice. Výše uvedený lesní pozemek p.č. 249/6 v k.ú. Lučice na Moravě je pozemek malé výměry, odloučený od jiných pozemků v majetku VLS ČR, s.p.
Požadovaná cena
8568
Platnost do
2020-06-11
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Lučice na Moravě, Bělotín, okres Přerov