Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemky st. p.č. 228 o výměře 33 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba (sklad pohonných hmot), st. p.č. 229 o výměře 255 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba (garáž), st. p.č. 230 o výměře 112 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, (garáž) a p.č. 869/3 o výměře 2 492 m2, druh pozemku ostatní plocha (komunikace ke garážím), vše zapsané na LV č. 22 pro k.ú. Nepomuk pod Třemšínem, obec Nepomuk u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.
Požadovaná cena
610000
Platnost do
2020-06-11
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Nepomuk pod Třemšínem, Nepomuk, okres Příbram