Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemek p.č. 869/2 o výměře 265 m2, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na LV č. 22 pro k.ú. Nepomuk pod Třemšínem, obec Nepomuk u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.
Požadovaná cena
32000
Platnost do
2020-06-11
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Nepomuk pod Třemšínem, Nepomuk, okres Příbram