Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemek pozemek p.č. 1626 o výměře 76 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, zapsaný na LV č. 5 pro k.ú. Potštát, obec Potštát, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice. Výše uvedený pozemek p.č. 1626 leží v intravilánu obce.
Požadovaná cena
6200
Platnost do
2020-06-11
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Potštát, Potštát, okres Přerov