Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemek pozemek p.č. 224 o výměře 1674 m2 , druh pozemku ostatní plocha zapsaný na LV č. 8 pro k.ú. Středolesí, obec Hranice, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice. Výše uvedený pozemek p.č. 224 je nevyužívaná komunikace na okraji komplexu lesních pozemků.
Požadovaná cena
50220
Platnost do
2020-06-11
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Středolesí, Hranice, okres Přerov