Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemky p.č. 2511 o výměře 61 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL, p.č. 2536 o výměře 4 161 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL, p.č. 2538 o výměře 518 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL, p.č. 2539 o výměře 500 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL a p.č. 2548 o výměře 917 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL, vše zapsané na LV č. 3239 pro k.ú. Ivančice, obec Ivančice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov. Výše uvedené pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví, kdy id. ½ těchto pozemků je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro VLS ČR, s.p. a id. ½ je ve vlastnictví města Ivančice. Výše uvedené pozemky v k.ú. Ivančice tvoří samostatnou enklávu lesních pozemků v lokalitě Špýry sousedící přímo s rozsáhlým komplexem lesa města Ivančice, které jako spoluvlastník těchto pozemků má o odkoupení zbylé id. ½ zájem. Jde o drobné lesní pozemky.
Požadovaná cena
77880
Platnost do
2020-06-11
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Ivančice, Ivančice, okres Brno-venkov