Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Pozemek se nachází v obci Slavkov, v těsné blízkosti železniční tratě Odb.Moravice - Svobodné Heřmanice. Pozemek je nepravidelného víceuhelníkového tvaru. Součástí pozemku je zpevněná plocha účelové pozemní komunikace s povrchem šotolinovým, která je dlouhodobě užívána jako příjezdová komunikace k rodiným domům. Z hlediska územního plánu Obce je pozemek zařazen do plochy ZX-S - plochy ostatní zeleně specifické. Obec Slavkov bude i nadále využívat tuto plochu jako zeleň ochrannou včetně dopravní a technické infrastruktury - uložení vodovodního řadu.
Požadovaná cena
11000
Platnost do
2020-06-15
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Slavkov u Opavy, Slavkov, okres Opava