Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
(S 998/19/161) Pozemek st.p.č. 35 v k.ú. Sklené u Svitav, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště. Pozemek pravidelného tvaru, mírně sklonitý, přístupný z přilehlé komunikace. Dle schváleného územního plánu v ploše určené k trvalému bydlení v rodinných domech.
Požadovaná cena
69920
Platnost do
2020-06-12
Telefon
956161106
E-mail
rene.kulhan@lesycr.cz
Osoba
René Kulhan
Útvar
LS Svitavy
Katastrální území
Sklené u Svitav, Sklené, okres Svitavy