Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
(S 336/19/161) st.p.č. 914, st.p.č. 915 oba druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří se stavbou jiného vlastníka. P.p.č. 2988/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a p.p.č. 2988/4, 2988/5 oba druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda. Pozemky tvoří funkční celek ke stavbám jiného vlastníka. Na pozemky či jejich části je uzavřena nájemná smlouva.
Požadovaná cena
121280
Platnost do
2020-06-12
Telefon
956161106
E-mail
rene.kulhan@lesycr.cz
Osoba
René Kulhan
Útvar
LS Svitavy
Katastrální území
Opatov v Čechách, Opatov, okres Svitavy