Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p. č. 523/22 v k.ú. Lhota pod Džbánem
Požadovaná cena
4360
Platnost do
2020-06-13
E-mail
safarikova@poh.cz
Osoba
Šafaříková
Útvar
PEP
Katastrální území
Lhota pod Džbánem, Mutějovice, okres Rakovník