Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Části pozemku parc.č. 856/1, vodní pl., LV405 v k.ú. Mniší.: 1) část pozemku parc.č. 856/9, ost.pl., 110m2, oddělený dle GP č. 830-26/2020 2) část pozemku parc.č. 856/6, ost.pl., 216m2, oddělený dle GP č. 822-138/2019. Na pozemcích se nachází břehy místního vodního toku s porostem stromy a náletovými dřevinami.
Požadovaná cena
31507
Platnost do
2020-06-15
Telefon
956951238
E-mail
michal.tosenovsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Michal Tošenovský
Útvar
951
Katastrální území
Mniší, Kopřivnice, okres Nový Jičín