Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemku parc. č. 2005 v k.ú. Holásky, druh pozemku ostatní plocha, výměra 384 m2.
Požadovaná cena
230000
Platnost do
2020-06-16
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Holásky, Brno, okres Brno-město