Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. 1088/6, o výměře 409 m2, druh pozemku vodní plocha.
Požadovaná cena
20450
Platnost do
2020-06-18
Telefon
257099265
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimsová
Útvar
210
Katastrální území
Vlkančice, Vlkančice, okres Praha-východ