Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. 489/2, výměra 20 m2, oddělený z pozemku p.č. 489, ostatní plocha.
Požadovaná cena
5060
Platnost do
2020-06-18
Telefon
257099265
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimsová
Útvar
210
Katastrální území
Dolany u Prahy, Dolany nad Vltavou, okres Mělník