Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Část rušeného VD - opevnění vodního toku IDVT 00001999, v korytě DVT ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, o délce 19 m, na pozemcích parc. č. 1217/9 a 1281/16.
Požadovaná cena
8100
Platnost do
2020-06-18
Telefon
257099265
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimsová
Útvar
210
Katastrální území
Lučice, Lučice, okres Havlíčkův Brod