Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Pozemková parcela o výměře 248 m2, druh ostatní plocha, využití jiná plocha
Požadovaná cena
117400
Platnost do
2020-06-19
Telefon
602257849
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
Oddělení správy majetku
Katastrální území
Bukov, Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem