Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Popis
Prodej části pozemkové parcely číslo 941/1, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, která byla oddělena geometrickým plánem č. 626-1464/2018 a označena parcelním číslem 941/19, ostatní plocha jiná plocha o výměře 77 m2. Jedná se nezastavěný úzký okraj pozemku podél levého toku Ploučnice.
Požadovaná cena
4230
Platnost do
2020-06-30
Telefon
724033565
E-mail
skolai@diamo.cz
Osoba
Bc. Ivo Škola
Útvar
DIAMO, s. p., o. z. TÚU
Katastrální území
Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa