Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej pozemku parcely číslo 105 o výměře 615 m2 s druhem pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, který vznikl na základě GP č. 879-19/2019 z pozemku parcely číslo 105 o výměře 669 m2 s druhem pozemku ostatní plocha – jiná plocha. Součástí pozemku je stavba – zpevněná plocha asfalt, který je předmětem ocenění a taktéž předmětem prodeje.
Požadovaná cena
507000
Platnost do
2020-06-20
Telefon
956199106
E-mail
miroslav.jacka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Miroslav Jačka
Útvar
LS Vodňany
Katastrální území
Albrechtice nad Vltavou, Albrechtice nad Vltavou, okres Písek