Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 7 o výměře 212 m2, druh pozemku (dle KN) zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 9, objekt k bydlení, na LV č. 186 u KÚ pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov, Katastrální území Choustníkovo Hradiště v obci Choustníkovo Hradiště. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1062670
Platnost do
2020-06-21
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov