Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 2702/30 o výměře 969 m2, jiná plocha, ostatní plocha, obec a k. ú. Žatec, na LV č. 1486, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
242250
Platnost do
2020-06-21
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Žatec, Žatec, okres Louny