Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 14374 o výměře 793 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. a obec Plzeň, na LV č. 148, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1538240
Platnost do
2020-06-21
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Plzeň, Plzeň, okres Plzeň-město