Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Pozemková parcela č. 440/25, druh ostatní plocha, využití manipulační plocha
Požadovaná cena
26450
Platnost do
2020-06-21
Telefon
602257849
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
Oddělení správy majetku
Katastrální území
Světec, Světec, okres Teplice