Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 459/6 druhem pozemku lesní pozemek o výměře 297 m2 v k.ú. Staňkovice.
Požadovaná cena
3840
Platnost do
2020-06-26
Telefon
956 36 106
E-mail
filip.bohuminsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Filip Bohumínský
Útvar
Lesní správa Litoměřice
Katastrální území
Staňkovice, Staňkovice, okres Litoměřice