Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 401/26 o výměře 798 m2, druhem pozemku ostatní plocha, odděleného GP z pozemku p.č. 401/1 lesní pozemek v k.ú. Vikletice.
Požadovaná cena
95760
Platnost do
2020-06-26
Telefon
956 182 106
E-mail
jana.janousova@lesycr.cz
Osoba
Jana Janoušová
Útvar
Lesní správa Žatec
Katastrální území
Vikletice, Chbany, okres Chomutov