Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej pozemku KN p.č. 335/14 v k.ú. Frydava o výměře 669 m2; trvalý travní porost; pozemek byl oddělen GP č. 149-11/2017 (vypracovaný Ing. Buškem) z parcely KN p.č. 335/5 v k.ú. Frydava o původní celkové výměře 3392 m2. zapsaný v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrálního pracoviště Český Krumlov na LV č. 5 pro k.ú. Frydava, obec Přední Výtoň. O výše uvedeném pozemku bylo Rozhodnutím MěÚ Český Krumlov č.j.: MUCK 10789/2018/OŽPZ/Ba ze dne 26. 2. 2018, rozhodnuto, že se nejedná o pozemek k plnění funkcí lesa. Na pozemku se nachází stavba dřevníku, která je ve vlastnictví odlišné osoby od státu.
Požadovaná cena
319780
Platnost do
2020-06-27
Telefon
956202106
E-mail
kristina.simova@lesycr.cz
Osoba
Kristina Šímová
Útvar
LS Vyšší Brod
Katastrální území
Frydava, Přední Výtoň, okres Český Krumlov