Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe ČR
Popis
Pozemek P.č.4568 k.ú. Kurdějov o výměře 6500 m2 druh pozemku orná půda. Jedná se o zemědělsky obdělávanou louku bez trvalých porostů. V ÚP je řazen do ploch NZo-plochy zemědělské, orná půda.
Požadovaná cena
161200
Telefon
724524911
E-mail
jan.schmidova@lesycr.cz
Osoba
Bc.Schmidová
Útvar
LZ Židlochovice
Katastrální území
Kurdějov, Kurdějov, okres Břeclav