Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 342/2 ostatní plocha o výměře 34 m2, odděleného z pozemku p.č. 342 v k.ú. Křižanov u Hrobu.
Požadovaná cena
11900
Platnost do
2020-06-29
Telefon
956235112
E-mail
zdenka.rytirova@lesycr.cz
Osoba
Zdeňka Rytířová
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Křižanov u Hrobu, Hrob, okres Teplice